Τρόποι Αγοράς

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα που επιθυμείτε από το κατάστημά μας με όποιον από τους παρακάτω τρόπους σας εξυπηρετεί :
Α. Παραγγελία on-line

Μπορείτε να κάνετε απευθείας την παραγγελία σας όλο το 24ωρο ενώ βρίσκεστε μέσα στην ιστοσελίδα μας.

Β. Στο Κατάστημά μας

Μπορείτε να έρθετε κοντά μας για την παραγγελία των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.  Σας περιμένουμε Βερανζέρου 84 Αθήνα

Δευτέρα – Τετάρτη: 09:00 − 17:00

Τρίτη – Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 − 19:00

Σάββατο : 09:00 – 15:00

Γ. Τηλεφωνικά

Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας για την παραγγελία των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν.

Δευτέρα – Τετάρτη: 09:00 − 17:00

Τρίτη – Πέμπτη και Παρασκευή: 09:00 − 19:00

Σάββατο : 09:00 – 15:00

Τηλέφωνα παραγγελιών: 210 38 02 981   

Δ. Με e-mail

Έχετε τη δυνατότητα να μας στείλετε την παραγγελία σας με e-mail στο: info@digiarena.gr

* Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 38 02 981      .
* Η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις τιμές κατά βούληση και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Για την έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία.

Για παραλαβή από το κατάστημα μας, παραλήπτης πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος από αυτόν λήπτης μέσω ΚΕΠ και να φέρουν μαζί τα εξής απαραίτητα έγγραφα:

  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis (Στοιχεία μητρώου  επιχείρησης) με ημερομηνία εκτύπωσης το αργότερο την προηγούμενη της συναλλαγής
  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis (Στοιχεία μητρώου  νομίμου εκπροσώπου) με ημερομηνία εκτύπωσης το αργότερο την προηγούμενη της συναλλαγής
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ που αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος
  • Ο  νόμιμος εκπρόσωπος πρέπει να φέρει μαζί του ταυτότητα
  • Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο πρέπει να φέρει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου (επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία ) ότι είναι ενήμερος για την αγορά /παραγγελία

Η πληρωμή τιμολογίων βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνετε αποκλειστικά και μόνο μέσω μεταφοράς από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας.

Σε περίπτωση παραλαβής από το κατάστημά μας με εταιρική χρεωστική/πιστωτική κάρτα (με PIN)

Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή δεν θα είναι αποδεκτή .

Εφ’ όσον ακολουθηθούν  τα παραπάνω θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας.

 

Για αποστολή στον χώρο του παραλήπτη μας αποστέλλεται ( μέσω ταχυδρομείου σε φάκελο )  τα εξής έγγραφα:

  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis (Στοιχεία       μητρώου  επιχείρησης) με ημερομηνία εκτύπωσης το αργότερο την προηγούμενη της συναλλαγής
  • Προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxis (Στοιχεία μητρώου  νομίμου εκπροσώπου) με ημερομηνία το αργότερο εκτύπωσης την προηγούμενη της συναλλαγής
  • Καταστατικό ή ΦΕΚ που αναφέρεται ο νόμιμος εκπρόσωπος
  • Ταυτότητα νομίμου εκπροσώπου εταιρείας
  • Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου (επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία) ότι είναι ενήμερος για την αγορά /παραγγελία

Η πληρωμή τιμολογίων βάση ΠΟΛ 1150, Άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνετε αποκλειστικά και μόνο μέσω μεταφοράς από εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα αναγράφεται ο αριθμός της παραγγελίας.

Οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή δεν θα είναι αποδεκτή .

Εφ’ όσον ακολουθηθούν  τα παραπάνω θα προχωρήσουμε στην εκτέλεση και  αποστολή της παραγγελίας σας.